Administrator Kategoria: Latest
Opublikowano: 29 marzec 2021 Odsłony: 7590
Drukuj

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://kinoszarotka.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-20 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Polowczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5711 320. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Informacja dla użytkowników niesłyszących lub słabosłyszącychPotrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia
- wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej (kontaktowej) na numer telefonu: 65 5711 320
- skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie centrum w godzinach pracy sekretariatu: Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00

 

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi mieści się w kilku lokalizacjach. Główna siedziba znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku, przy ul Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzi chodnik. Przy wejściu do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń powiększonych, wykonanych dla osób słabo widzących. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i sala kinowa. W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać informację o korzystaniu z pomocy w zakresie języka migowego. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Obiekt sezonowy Orlik 2012 przy ul. Targowej 9

- podjazd do obiektu chodnikiem z kostki brukowej z łagodnym podjazdem bez progów zwalniających

- obiekt wyposażony w szatnie i toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

 

Hala sportowo- widowiskowa, ul. Ogród Ludowy 1

- do budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej

- przy wejściu do budynku podjazd z poręczą ułatwiający wejście do budynku.

 

Siłownia/klub fitness; budynek dwukondygnacyjny, ul. prof. J. Zwierzyckiego 1

- wejście do budynku bezpośrednio, z zewnątrz, z łagodnym uniesieniem

- szerokość drzwi pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim

- korytarz i część na parterze dostępne dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma windy

 
Administrator Kategoria: Latest
Opublikowano: 28 czerwiec 2019 Odsłony: 18460
Drukuj

UWAGA!

W OKRESIE OD 26 CZERWCA DO 31 LIPCA 2019

ROKU PRZERWA W SEANSACH FILMOWYCH.

 
Administrator Kategoria: Latest
Opublikowano: 17 luty 2014 Odsłony: 27857
Drukuj

Z okazji Walentynek odbyły się cztery projekcje filmowe z niespodziankami. Dla widzów organizatorzy przygotowali kawę, placek i odświętną dekorację. Po seansach wśród widzów wylosowano upominki w postaci 3 walentynkowych kolacji we dwoje ufundowanych przez Restaurację Darwid, Pizzerię Giovani i Pub Restaurację Pireus, oraz dwóch dwuosobowych wejściówek na Koncert Operetkowy w dniu 3 marca i dwóch dwuosobowych wejściówek na dowolny seans filmowy ufundowanych przez Gminne Centrum Kultury. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorm,  wśród których znaleźli się także Piekarnia Pana Jesiaka i kwiaciarnia „Magia Kwiatów”.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 
Administrator Kategoria: Latest
Opublikowano: 27 luty 2014 Odsłony: 24773
Drukuj

22 lutego przed projekcjami filmu Jack Strong odbyły się krótkie wprowadzenia. „Pułkownik Ryszard Kukliński Trudny Wybór” właśnie pod takim tytułem wprowadzenia do filmu dokonał Pan Robert Grupa.

Z możliwości tej skorzystało na dwóch seansach  52 widzów. Co ciekawe wielu widzów uznało, że taka inicjatywa jest bardzo interesująca i warto ją kontynuować przed wybranymi tytułami.

 

Robert Grupa

 
Administrator Kategoria: Latest
Opublikowano: 22 styczeń 2014 Odsłony: 33565
Drukuj

CENNIK BILETÓW W KINIE „SZAROTKA” W KROBI

 

 

 

FILMY 2D – 14 zł wstęp dla dzieci i młodzieży uczącej się do 25 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji), 16 zł wstęp dla widzów dorosłych

 

Bilet grupowy: 12 zł ( w przypadku grupy powyżej 10 osób)

 

 

 

FILM 3D – 16 zł wstęp dla dzieci i młodzieży uczącej się do 25 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji); 18 zł wstęp dla widzów dorosłych

 

Bilet grupowy: 14 zł ( w przypadku grupy powyżej 10 osób)

 

 

 

 

 

 

 

Ceny biletów na określone tytuły mogą ulec zmianie w zależności od ustaleń zawartych w umowach szczegółowych lub ramowych z poszczególnymi dystrybutorami