Administrator Kategoria: Latest
Opublikowano: 22 styczeń 2014 Odsłony: 29987
Drukuj

REGULAMIN

KINA SZAROTKA W KROBI

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Szarotka w Krobi należącego do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 63-840 Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 27

I. Postanowienia ogólne.

1. Do wstępu na seans filmowy w Kinie „Szarotka” uprawnia bilet wstępu zakupiony w kasie kina.

2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie

niniejszego regulaminu.

2. Wstęp na seans filmowy w Kinie „Szarotka” jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania

seansu, na jaki został zakupiony.

4. Na terenie Kina „Szarotka” oraz w pozostałych pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji (GCKiR) zabrania się:

a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z Ustawą o

prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 4.02.1994 r., działania wbrew postanowieniem ustawy będą zgłaszane na policję.

b) korzystania z telefonów komórkowych – na seansach filmowych;

c) głośnego zachowania, zakłócającego odbiór oglądanego filmu;

d) picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz korzystania z jakichkolwiek innych środków odurzających i narzędzi niebezpiecznych – działania tego typu będą zgłaszane na policję.

e)wprowadzania zwierząt;

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną wpuszczone do Sali kinowej ani na teren Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi.

10. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi nie ponosi odpowiedzialności, rzeczy znalezione na terenie obiektu będą odbioru w sekretariacie w terminie 30 dni od daty znalezienia

11. Osoby opuszczające obiekt uprasza się o pozostawienie go w czystości i porządku.

12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, po uprzednim upomnieniu, widz może zostać wyproszony z obiektu, a w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać policję.

13. Korzystanie z seansów Kina „Szarotka” oraz uczestnictwo w imprezach realizowanych na obiektach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji i upowszechniania działań Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji zgodnie z obowiązującym statutem GCKiR w Krobi.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Aktualny repertuar Kina Szarotka wraz z obowiązującymi cenami biletów na dany seans dostępne są na www.kinoszarotka.pl oraz w kasie kina.

2. Kasa kina czynna jest na półgodziny przez każdym seansem i zamykana z chwilą rozpoczęcia seansu filmowego, zgodnie z godziną określoną w aktualnie obowiązującym repertuarze.

3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w następujących , szczególnych

przypadkach:

a) w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że osoba jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów

b)osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza

się uczestniczenie w seansie filmowym , chyba, że jest w towarzystwie

opiekuna prawnego;

4. Na seanse filmowe wyświetlane w technologii 3D widzowie wchodzą z własnymi

okularami;

5. Okulary na seanse w technologii 3D można zakupić w kasie kina.

6. Projekcje filmu odbywają się dla min. 2 widzów.

III. Postanowienia końcowe

.

Regulamin obowiązuje od 10.01.2014 r.